راهنمای نگارش مقاله
تاریخ انتشار : 4/24/2017
دوباره دیکهنا : 5247

الف: راهنمای ثبت مقالات در سایت کنگره

شیوه ثبت و پيگيری مقالات:

اول: مراجعه به سایت کنگره به آدرس: www.shia-congress.com

دوم: در نوار ابزار بالا روی قسمت ارسال مقاله کلیک شود.

سوم: در قسمت مشخصات اطلاعات خود را وارد کنید.

 

چهارم: بعد از وارد کردن اطلاعات و پیوست کردن فایل مقاله روی گزینه ثبت کلیک کنید تا مشخصات شما ثبت شده و سیستم یک کد مقاله برای شما اختصاص خواهد داد.

پنجم: در مراحل بعد و مراجعات بعدی از طریق صفحه شخصی و کد پیگیری داده شده می توانید از وضعیت مقاله خود اطلاع پیدا کنید.

 

ب: شیوه نامه نگارش مقالات

 

 

 

 

شيوه نامه نگارش.PNG

کلیدی کلمات:
نظریه ارسال