تقویم و زمان بندی
تاریخ انتشار : 4/24/2017
دوباره دیکهنا : 5661

زمان برگزاری کنگره: 20 و 21 اردیبهشت 1397

مکان برگزاری کنگره: قم، میدان معلم، حوزه علمیه امام کاظم علیه السلام

مهلت ارسال چکیده مقالات: حداکثر تا 31 اردیبهشت 1396 (تا پایان تیر 96 تمدید شد)

مهلت ارسال اصل مقالات: حداکثر تا اول شهریور 1396

نظریه ارسال