منشور علمی کنگره
تاریخ انتشار : 1396/2/4
بازدید : 2331

منشور علمی کنگره با تلاش دبیرخانه کنگره تهیه شده است که حاوی اطلاعات کامل و جامع درباره اهداف و سیاست ها و نیز ساختار و اعضای کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی است.

این منشور در فروردین 1396 چاپ دوم شد که در این چاپ مطالبی جدید و نیز اصلاحاتی صورت گرفته است

تهیه کننده: دبیرخانه کنگره

تاریخ نشر: فروردین 1396

نوبت چاپ: دوم

انتشارات: امام علی ابن ابیطالب (علیه السلام)

 

فایل های پیوستی
جهت دریافت فایل منشور کلیک شود
این فایل 1012 بار دانلود شده است
ارسال نظر