محورها و موضوعات جهت مقاله
تاریخ انتشار : 1396/2/4
بازدید : 10685

رای تسهیل نگارش مقالات برای این کنگره محورها و ریز موضوعات زیر توسط کمیته های علمی کنگره مشخص شده است. البته عناوین مقالات منحصر به این موارد نیست و نویسندگان محترم می توانند موضوعات دیگری که در راستای اهداف و محورهای کنگره باشد، انتخاب کنند.

برای تسهیل نگارش مقالات برای این کنگره محورها و ریز موضوعات زیر توسط کمیته های علمی کنگره مشخص شده است. البته عناوین مقالات منحصر به این موارد نیست و نویسندگان محترم می توانند موضوعات دیگری که در راستای اهداف و محورهای کنگره باشد، انتخاب کنند.

الف: محورهای عام

اول: علوم محوری در کنگره

1ـ حوزه قرآن (تفسیر ـ علوم قرآن ـ ترجمه و. ..)

2ـ حوزه حدیث (رجال ـ درایه ـ فقه الحدیث و. ..)

3ـ فقه و اصول   

4ـ کلام

5ـ علوم ادبی (لغت ـ نحو ـ صرف و. ..) 

6 ـ علوم عقلی (منطق ـ فلسفه و. ..)

7ـ اخلاق ـ تربیت و عرفان  

8 ـ تاریخ و جغرافیا

9ـ علوم انسانی دیگر (سیاست ـ مدیریت ـ و. ..)

10ـ علوم طبیعی (نجوم ـ طب و. ..)

دوم: خطوط اساسی

الف: سرچشمه های هر دانش در سنت اهل بیت(علیهم السلام)

ب: نقش عالمان شیعه در پیدایش و گسترش هر محور

محورهای فرعی

1ـ دانش اصلی در هر مورد

2ـ دانش های فرعی وابسته

3ـ رشته ها و شاخه های جدید

4ـ ابداعات (روشی و. ..)

5ـ هنرها و صنایع وابسته

6 ـ شخصیت ها

7 ـ مراکز آموزشی و پژوهشی

8ـ کتابخانه ها

9ـ فعالیت های سنتی (مثل حفظ و. ..)

10 ـ فعالیت های جدید (نرم افزاری، مجازی و مجلات)

11ـ کتاب­ها و آثار خطی ارزشمند

12ـ اشعار و منظومه های مرتبط

13ـ حوزه­های جغرافیایی و کشورهای جهان

ضوابط

1ـ ذکر مواردی که استناد و منبع داشته باشد.

2ـ در مورد شخصیت های مشکوک (به تشیع و تسنن) ملاک شهرت، یا منبع و مستند معتبر است (هر چند که قول به تشیع غیرمشهور باشد)

3ـ در مورد هر موضوع تا حد امکان مصادیق و شواهد آورده شود.

4ـ نقش شیعه در علوم نوپدید و آثار برجسته معاصر اشاره شود.

5ـ در این کنگره تأکید بر شیعه اثنی عشری است. البته به علوم و آثار مهم فرقه های شیعه نیز اشاره می شود

سوم: محورهای پیشنهادی برای نگارش کتاب

 1. مفسران قرآن شیعه
 2. مترجمان قرآن شیعه
 3. آثار قرآنی مهم شیعه
 4. محدثان شیعه
 5. آثار حدیثی مهم شیعه
 6. فقهای شیعه
 7. آثار فقهی و حقوقی مهم شیعه
 8. متکلمان شیعه
 9. آثار کلامی مهم شیعه
 10. ادیبان شیعه
 11. آثار ادبی مهم شیعه
 12. فلاسفه و شیعه
 13. آثار شیعه در علوم عقلی
 14. منابع تاریخی مهم شیعه
 15. منجمان شیعه
 16. آثار نجومی شیعه
 17. متخصصان علوم پزشکی در شیعه
 18. آثار طبی شیعه
 19. مربیان اخلاقی بزرگ شیعه
 20. آثار مهم اخلاقی و تربیتی شیعه
 21. عرفای شیعه
 22. آثار عرفانی مهم شیعه
 23. سیاستمداران و مدیران بزرگ شیعه
 24. آثار مهم سیاسی و مدیریتی شیعه
 25. مراکز علمی شیعه ( مدارس ـ کتابخانه ها، دانشگاهها، پژوهشگاهها)
 26. فعالیت های علمی نوآمد شیعه بعد از انقلاب اسلامی ( علوم جدید مثل نانو، هسته ای، سلول های بنیادی، مجازی و. ..)
 27. علمای شهید شیعه
 28. علمای مجاهد شیعه
 29. نام آوران هنرمند و معمار شیعه
 30. بانوان دانشمند شیعه
 31. جغرافیای جمعیتی شیعه (از صدر اسلام تاکنون)
 32. شناخت نامه شیعه (مفهوم ـ خاستگاه و. ..)

ب: محورهای خاص

1. قرآن

یک) اهل بیت و تفسیر قرآن

1ـ مرجعیت اهل بیت(علیهم السلام) در تفسیر و علوم قرآن

2ـ نقش امام علی (علیه السلام) در تفسیر و علوم قرآن

3ـ نقش امام سجاد (علیه السلام) در تفسیر و علوم قرآن

4ـ نقش امام صادق (علیه السلام) در تفسیر و علوم قرآن

5ـ نقش امام رضا (علیه السلام) در تفسیر و علوم قرآن

6ـ نقش اهل بیت (علیهم السلام) و شیعه در پیدایش و گسترش فقه القرآن

7ـ نقش اهل بیت (علیهم السلام) در بنیان گذاری و گسترش تفسیر در میان صحابه و تابعان

8ـ تراث تفسیری منسوب به اهل بیت (؛ (مصحف امام علی (علیه السلام)، امام حسن عسکری(علیه السلام) و. ..)

9ـ تراث تفسیری اصحاب ائمه و تأثیر آن بر دانش تفسیر(سعید بن جبیر و مسیب، ابوحمزه ثمالی، یونس بن عبدالرحمن، حسین بن سعید اهوازی، ابان بن تغلب ).

10- جایگاه روایات تفسیری اهل بیت ( در تفاسیر اهل سنت (مانند روایات اهل بیت در تفسیر کشف الاسرار ـ طبری، ابن­کثیر و. ..)

دو) اهل بیت و علوم قرآنی

1ـ علوم قرآن در احادیث اهل بیت(علیهم السلام) و تأثیر آن در آراء اهل سنت

2ـ نقش اهل بیت(علیهم السلام) در بنیان گذاری و گسترش علوم قرآن در میان صحابه و تابعان و به نقش ائمه در دوران صحابه و تابعین. شامل امام علی (علیه السلام)، امام حسن(علیه السلام)، امام حسین(علیه السلام)، امام سجاد(علیه السلام)، امام باقر (علیه السلام)، امام صادق(علیه السلام)، امام کاظم(علیه السلام) پرداخته شود.

3ـ نقش ادعیه امام سجاد در بیان معارف قرآن

سه) شیعه و علوم قرآن

1ـ کتاب شناسی یا مأخذ شناسی علوم قرآنی شیعه

2- آثار کهن شیعه در علوم قرآن (محکم و متشابه سید مرتضی، ابن شهر آشوب و. ..)

3ـ قرآن پژوهی شیعه (علوم قرآنی، روش­ها و گرایش­ها، مبانی، قواعد و..)

4ـ علوم قرآن در تفاسیر شیعه

5ـ موضع گیری علمای شیعه در برابر تحریف قرآن

6ـ نقش شیعه در دانش فقه القرآن

7ـ نقش شیعه در دانش نسخ

8ـ نقش شیعه در دانش احکام و تشابه

9ـ نقش شیعه درگسترش دانش اعجاز

10ـ نقش شیعه در دانش اسباب نزول

11ـ نقش شیعه در دانش مبانی و قواعد تفسیر

12ـ نقش شیعه در روشها و گرایش­های تفسیر

13ـ نقش شیعه در تاریخ قرآن

14ـ نقش شیعه در دانش قرائات

15ـ نقش شیعه در جمع و تألیف قرآن

16ـ نقش شیعه در دانش مفردات

17ـ نوآوری علمای معاصر شیعه در حوزه تفسیر و علوم قرآن

18ـ نقش شیعه در دفاع از قرآن (و دفع شبهات آن)

19ـ نشر فرهنگ قرآنی در آثار شعراءشیعه

20ـ استنساخ و چاپ و نشر قرآن در میان شیعه

21ـ نسخه های خطی قرآن در میان شیعه

22ـ تراث تفسیری گمنام شیعه در کشورهای مختلف

23ـ آثار تفسیری و قرآنی شیعه در میان دانشمندان اهل سنت از جمله ابن ندیم

24ـ آثار کهن شیعه در تفسیر

د) تفسیر و مفسران شیعه

1ـ تبیان و نقش آن در گسترش دانش تفسیر و علوم قرآن

2ـ مجمع البیان و نقش آن در گسترش دانش تفسیر و علوم قرآن

3ـ روض الجنان و نقش آن در گسترش دانش تفسیر و علوم قرآن

4ـ منهج الصادقین و نقش آن در گسترش دانش تفسیر و علوم قرآن

5ـ صافی و نقش آن در گسترش دانش تفسیر و علوم قرآن

6ـ من وحی القرآن و نقش آن در گسترش دانش تفسیر و علوم قرآن

7ـ من هدی القرآن و نقش آن در گسترش دانش تفسیر و علوم قرآن

8ـ المیزان فی تفسیر القرآن و نقش آن در گسترش دانش تفسیر و علوم قرآن

9ـ تفسیر نمونه و نقش آن در گسترش دانش تفسیر و علوم قرآن

10ـ مخزن العرفان و نقش آن در گسترش دانش تفسیر و علوم قرآن

11ـ تفسیر تسنیم و نقش آن در گسترش دانش تفسیر و علوم قرآن

12ـ الجوهر الثمین و نقش آن در گسترش دانش تفسیر و علوم قرآن

13ـ تفاسیر ادبی شیعه، تفاسیر عرفانی شیعه، تفاسیر فقهی شیعه، تفاسیر اجتهادی شیعه و. ..

14ـ تفاسیر غریب القرآن و معانی القرآن شیعه

15ـ تفاسیر موضوعی شیعه (پیام قرآن، تفسیر موضوعی آیت الله جوادی، منشور جاوید و مفاهیم قرآن، معارف قرآن آیت الله مصباح)

16ـ فعالیت های قرآنی شیعه در عصر حاضر (مراکز ـ رشته ها ـ مجلات ـ سایت ها و. ..)

2. علوم حدیث

یک) دانش­های حدیثی

 1. نقش اهل بیت(علیه السلام) در پیدایش و گسترش دانش های حدیثی
 2. نقش شیعه در پیدایش و گسترش فقه الحدیث و شاخه های آن مانند مشکل الحدیث و غریب الحدیث
 3. نقش شیعه در پیدایش و گسترش نقد سندی و متنی حدیث
 4. نقش شیعه در پیدایش و گسترش کتاب ها و جوامع حدیثی
 5. نقش شیعه در پیدایش و گسترش علم رجال و سند شناسی
 6. نقش شیعه در پیدایش و گسترش درایه و اصطلاح شناسی علوم حدیث

دو: مباحث تاریخی

 1. نقش حدیث شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی در دوره حضور معصومان(
 2. نقش حدیث شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی در دوره محدثان متقدم
 3. نقش حدیث شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی در دوره متأخران
 4. نقش حدیث شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی در دوره معاصر
 5. نقش شیعه در پیدایش و گسترش نهادها و مکاتب حدیثی
 6. نقش شیعه در پیدایش و گسترش مدارس حدیثی (قم، کوفه و. ..)

الف: خراسان ب: کوفه ج: قم

سه: راویان و شخصیت­های حدیثی شیعه

 1. نقش راویان و محدثان شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی بویژه دانش های متن محور مانند: اخلاق، عقاید، فقه و اصول، عرفان، تاریخ
 2. نقش شخصیت ها و نیز مراکز شیعی در پیدایش و گسترش علوم اسلامی و انسانی
 3. تاثیر ابداعات روشی محدثان و مولفان شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی و انسانی مانند: (روان شناسی، جامعه شناسی، معماری، پزشکی )

چهار: موارد دیگر

1ـ نقش شیعه در تدوین کتاب های ادعیه و تأثیر آن بر دعاهای اهل سنت

2ـ نقش حدیث شیعه در ادبیات فارسی

3ـ نقش شیعه در کتابت حدیث

4ـ نقش شیعه در نقد حدیث و آسیب شناسی آن

5ـ نقش راویان شیعه در گزارش احادیث نبوی در منابع اهل سنت

پنج: فعالیت های حدیثی شیعه در عصر حاضر (مراکز ـ رشته ها ـ مجلات ـ سایت ها و. ..)

3. فقه و اصول

 1. ویژگی­ها و امتیازات فقه شیعه
 2. ویژگی­ها و امتیازات اصول فقه شیعه
 3. ساختار و طبقه بندی فقه شیعه
 4. مکتب های فقهی شیعه
 5. پاسخ فقهای شیعه به نیازهای زمانه و حل مشکلات فقهی جامعه خویش
 6. ظرفیت آرای فقهی شیعه در نفی سلطه و مبارزه با استعمار
 7. نقش فقهای شیعه و تدوین فقه مقارن
 8. عالمان شیعه و تدوین اصول فقه مقارن
 9. نقش فقه شیعه در علوم انسانی (مبانی، مسائل و...)
 10. تاثیر فقه شیعه بر سایر علوم اسلامی (مانند کلام، فلسفه، تفسیر و..)
 11. نقش اجتماعی فقهای شیعه و تاثیر آنان بر حکومت و حاکمان برای جلوگیری از انحرافات
 12. معرفی نظام آموزشی حوزه فقه و اصول شیعه از گذشته تا کنون و تاثیر آن بر گسترش تکاملی فقه و اصول
 13. نقش اصحاب ائمه ( در گسترش علم اصول
 14. نقش اصحاب ائمه ( در گسترش فقه
 15. نقش امامان اهل بیت ( در پایه گذاری و گسترش فقه

همچون: نقش امام علی(علیه السلام) در گسترش فقه، نقش امام باقر(علیه السلام) در گسترش فقه، نقش امام صادق(علیه السلام) در گسترش فقه و نقش سایر امامان

 1. فعالیت های فقهی و اصولی شیعه در عصر حاضر (مراکز ـ رشته ها ـ مجلات ـ سایت ها و. ..)

4. کلام اسلامی

 1. نقش اهل بیت(علیهم السلام) در تأسیس، گسترش وتصحیح کلام وعقاید اسلامی
 2. نقش اهل بیت ومتکلمان شیعی در محوریت آموزۀ توحید نسبت به آموزه­ها و عقاید اسلامی
 3. معرفی وتبیین نقش مکاتب، مدارس و جریان­های کلامی شیعی در تأسیس وگسترش کلام اسلامی.
 4. نقش متکلمان شیعی در تصحیح وآسیب شناسی اعتقادات دینی ومذهبی
 5. نقش میراث کلامی عالمان شیعی در دولت های شیعه در رشد وگسترش کلام و فلسفه اسلامی (آل بویه، حمدانیان، صفویه، مرعشیان، فاطمیان، قاجار و. ..)
 6. نقش خاندان های علمی شیعه در توسعه وگسترش کلام اسلامی (نوبختیان، آل کاشف الغطاء، صدر و... )
 7. نقش علم کلام و متکلمان شیعه (بامحوریت مدارس تأثیر گذار )در بسط وگسترش تمدن اسلامی

8.. نقش متکلمان شیعی در تأسیس وگسترش کلام های مضاف، همچون: کلام سیاسی (ولایت فقیه)، عرفانی، فلسفی، اجتماعی و. ..

 1. معرفی ابداعات کلامی شیعه (در ادوار مختلف تاریخی، در مسائل، تألیفات، روش و ساختار)
 2. تبیین آموزه های اختصاصی شیعه (همچون امامت؛ بدا و. .. ).
 3. مباحث کلام جدید (مسائل جدید کلامی ) همچون: تبیین دیدگاه شیعه در مسأله فطرت و نقش آن در کلام اسلامی)
 4. معرفی متکلمان شیعی تأثیرگذار
 5. تأثیر کلام شیعه بر کلام دیگر مذاهب کلامی
 6. معرفی موسوعه­های نوشته شده در حوزه­های کلامی شیعه نظیر طبقات المتکلمین حضرت آیت الله سبحانی
 7. معرفی کارهای علمی صورت گرفته در حوزه کلام و مباحث کلامی در دوره های معاصر
 8. معرفی اندیشه­های کلامی، کتاب ها و شخصیت­های معاصر شیعه (در حوزه های نجف، قم، اصفهان، تهران، مشهد، تبریز، لبنان، بحرین و. ..)
 9. نقد و بررسی آثار مستشرقان دربارۀ کلام شیعی (مادولونگ و......)
 10. فعالیت های کلامی شیعه در عصر حاضر (مراکز ـ رشته ها ـ مجلات ـ سایت ها و. ..)

5. تاریخ و جغرافیا

 1. بازنمایی تاریخ در احادیث اهل بیت(علیهم السلام) و تأثیر آن در گسترش دانش تاریخ
 2. نقش منابع ادبی شیعه در دانش تاریخ (حکایات، منآت، اوائل، امالی)
 3. نقش شیعیان در تدوین ردیه­های مقابل یهود و نصاری و پاسخ به شبهات تاریخی
 4. نقش شیعیان در تدوین آثارتاریخ نهادهای آموزشی به ویژه حوزه­های علمیه
 5. نقش شیعیان در مباحث نظری و روش­شناختی تاریخ و تاریخ­نگاری
 6. نقش شیعیان در تدوین کتابشناسی­های تاریخی
 7. نقش شیعیان در تدوین منابع امم پیشین و داستان های انییاء
 8. نقش شیعیان در تدوین منابع تاریخ عمومی جهان و جهان اسلام
 9. نقش شیعیان در تدوین منابع سیره و تاریخ نبوی
 10. نقش شیعیان در تدوین منابع سیره و تاریخ امامان اهل بیت(علیهم السلام)
 11. نقش شیعیان در تدوین غدیریه­ها
 12. نقش شیعیان در تدوین منابع سیره و تاریخ حضرت زهرا(علیها السلام)
 13. نقش شیعیان در تدوین مقتل­نگاری و عاشوراء نگاری
 14. نقش شیعیان در تدوین منابع تاریخ تشیع و شیعه
 15. نقش شیعیان در تدوین منابع مربوط به تاریخ دودمانی (سلسله های حکومتی)
 16. نقش شیعیان در تدوین منابع مربوط به تاریخ محلی و جغرافیای محلی و جغرافیای تاریخی
 17. نقش منابع رجالی شیعه در دانش تاریخ
 18. نقش شیعیان در تدوین منابع شرح­حال نویسی( طبقات­نویسی)
 19. نقش شیعیان در تدوین منابع نسب­شناسی و نقابت
 20. نقش شیعیان در تدوین منابع مربوط به مزارات
 21. نقش شیعیان در تدوین منابع ملل و نحل و فرق اسلامی و فرق شیعه
 22. فعالیت های تاریخی شیعه در عصر حاضر (مراکز ـ رشته ها ـ مجلات ـ سایت ها و. ..)
 23. فعالیت­های تاریخی شیعه (نرم افزارها ـ رشته­ها­، مراکز و. ..)
 24. مورخان شیعه
 25. تاریخ حوزه­های علمیه شیعه
 26. منابع تاریخی مهم شیعه
 27. نقش شیعه در تدوین منابع

6. علوم عقلی

الف) نوآوری های فیلسوفان و مکاتب فلسفی شیعه

 1. معرفی ابن سینا به عنوان فیلسوف شیعی و نوآوری های فلسفی و منطقی
 2. معرفی فارابی به عنوان فیلسوف شیعی و نوآوری های فلسفی و منطقی
 3. معرفی خواجه نصیر به عنوان فیلسوف شیعی و نوآوری های فلسفی و منطقی
 4. معرفی شیخ اشراق به عنوان فیلسوف شیعی و نوآوری های فلسفی و منطقی
 5. معرفی ملاصدرا به عنوان فیلسوف شیعی و نوآوری های فلسفی و منطقی
 6. معرفی مکتب فلسفی منطقی قم و نوآوری های آن
 7. معرفی مکتب فلسفی منطقی اصفهان و نوآوری های آن
 8. معرفی مکتب فلسفی منطقی تهران و نوآوری های آن
 9. معرفی مکتب فلسفی منطقی شیراز و نوآوری های آن
 10. معرفی مکتب فلسفی منطقی نجف و نوآوری های آن

ب) نقش آموزه های شیعی در شکوفایی و بالندگی اندیشه های فلسفی

 1. نقش آموزه های شیعی در شکوفایی و بالندگی خداشناسی فلسفی
 2. نقش آموزه های شیعی در شکوفایی و بالندگی معادشناسی فلسفی
 3. نقش آموزه های شیعی در شکوفایی و بالندگی انسان شناسی فلسفی
 4. نقش آموزه های شیعی در شکوفایی و بالندگی معرفت شناسی فلسفی

ج) حضور اندیشه های فلسفی در آموزه های دینی

 1. آموزه های فلسفی در نهج البلاغه
 2. آموزه های فلسفی در روایات امام رضا (علیه السلام)
 3. آموزه های فلسفی در احتجاجات ائمه اطهار (

د) نقش اندیشه های فلسفی در تبیین و تفسیر آموزه های دینی

 1. تأثیر خداشناسی مکاتب فلسفی شیعه در تبیین خداشناسی
 2. تأثیر علم النفس مکاتب فلسفی شیعه در معادشناسی
 3. تأثیر تفکر فلسفی شیعه در تبیین وحی و نبوت
 4. نقش اندیشه های فلسفی در تفسیر قرآن کریم

هـ) نقش فیلسوفان شیعی در گسترش اندیشه های فلسفی

 1. نقش حکمای شیعه در گسترش هستی شناسی فلسفی

الف: مکتب مشاء؛ ب: مکتب اشراق؛ ج: حکمت متعالیه

 1. نقش حکمای شیعه در گسترش معرفت شناسی فلسفی

الف: مکتب مشاء؛ ب: مکتب اشراق؛ ج: حکمت متعالیه

 1. نقش حکمای شیعه در گسترش علم النفس فلسفی

الف: مکتب مشاء؛ ب: مکتب اشراق؛ ج: حکمت متعالیه

 1. نقش حکمای شیعه در گسترش الهیات فلسفی

الف: مکتب مشاء؛ ب: مکتب اشراق؛ ج: حکمت متعالیه

 1. نقش فیلسوفان شیعی در توسعه علم منطق

و) سایر موارد

 1. نقش شیعه در روش شناسی فلسفی
 2. تبیین الگوی عقلانیت شیعی
 3. سیر تطور عقل گرایی شیعه از عصر نبوی تا غیبت کبری
 4. سیر تطور مکاتب فلسفی در جهان تشیع
 5. تأثیر نگرش حکمت شیعی در تمدن اسلامی
 6. تأثیر فیلسوفان شیعی بر متفکران جهان
 7. معرفی مکتوبات حکمای شیعه در مکتب مشاء
 8. معرفی مکتوبات حکمای شیعه در مکتب اشراق و حکمت متعالیه
 9. فعالیت های حکما و منطقیون شیعه در عصر حاضر ( مراکز علمی ـ رشته ها ـ مجلات ـ سایت ها و. ..)

7. اخلاق، تربیت و عرفان

الف: دانش عرفان اسلامی

 1. نقش ائمه معصومین در شکل گیری عرفان اسلامی
 2. آموزه های عرفانی امیرالمؤمنین(علیه السلام) در جوامع روایی شیعه
 3. مؤلفه های عرفان شیعی ( شریعت گرایی ـ اعتدال گرایی ـ عقل گرایی، رویکرد اجتماعی و. ..)
 4. ورود روایات شیعی در آثار عرفانی اسلامی تا سده پنجم هجری
 5. جایگاه قواعد التوحید و تمهید القواعد در نظام آموزش عرفانی اسلامی در حوزه های شیعی
 6. نقش امام خمینی(ره) در گسترش عرفان اسلامی ( اندیشه ـ آثار و تأثیرات اجتماعی و تمدنی)
 7. نقش علامه طباطبایی در گسترش عرفان اسلامی (اندیشه ـ آثار و تأثیرات اجتماعی و تمدنی)
 8. نقش سید حیدر در گسترش عرفان اسلامی ( اندیشه ـ آثار و تأثیرات اجتماعی و تمدنی)
 9. نقش عرفای شیعه در حرکتهای مصلحانه اجتماعی
 10. نقش سید علی قاضی در پرورش عرفای معاصر شیعه
 11. نقش صدرالمتألهین شیرازی در بازخوانی عقلانی آموزه­های عرفانی و تأثیر وی در شکل گیری دوره جدید عرفان اسلامی
 12. مکتب عرفانی نجف اشرف ـ شخصیت ها، آموزه ها، آثار
 13. نقش عرفای شیعه در مبارزه با انحرافات و عرفان های کاذب
 14. مأخذ شناسی توصیفی آثار عرفای شیعه در حوزه عرفان نظری
 15. مأخذ شناسی توصیفی آثار عرفای شیعه در حوزه عرفان عملی (ادبیات عرفانی ـ تفاسیر عرفانی)
 16. مأخذ شناسی توصیفی آثار عرفای شیعی در حوزه اسرار عبادات
 17. اعلام عرفای شیعه ( مانند مجالس المؤمنین)
 18. معرفی مراکز و مجموعه های فعال در عرفان اسلامی در دنیای شیعه
 19. معرفی پایگاه های اطلاع رسانی و ذخیره داده ها و نرم افزارهای عرفانی
 20. معرفی دائره المعارف عرفان اسلامی
 21. نقد عرفای شیعی بر انحرافات صوفیانه
 22. تقارب آموزه های عرفان اسلامی با اندیشه های شیعی
 23. نظریةعلامه طباطبایی در اخلاق توحیدی
 24. فعالیت های عرفانی شیعه در عصر حاضر ( مراکز علمی ـ رشته ها ـ مجلات ـ سایت ها و. ..)

ب: اخلاق و تربیت

1ـ آشنایی با مراکز پژوهش در حوزه تربیت خانواده در جهان تشیع

2ـ مأخذ شناسی توصیفی مهمترین آثار تربیتی اخلاقی در جهان تشیع

3ـ معرفی آراء و آثار تربیتی اخلاقی دانشمندان شیعه (با تقسیم دوره ای)

4ـ معرفی آراء و آثار تربیتی اخلاقی فیض کاشانی

5ـ معرفی آراء و آثار تربیتی اخلاقی علامه طباطبایی

6ـ معرفی آراء و آثار تربیتی اخلاقی آیت الله اعرافی

7ـ معرفی آراء و آثار تربیتی اخلاقی نراقیین

8ـ آشنایی با آراء و آثار تربیتی اخلاقی امام خمینیe

9ـ معجم شخصیت های تربیتی اخلاقی شیعی

10ـ آشنایی با مراکز و مؤسسات فعال در عرصه اخلاق و تربیت در جهان تشیع

11ـ فعالیت های شخصیت های اخلاقی شیعه در عصر حاضر ( مراکز علمی ـ رشته ها ـ مجلات ـ سایت ها و. ..)

8. علوم طبیعی

یک ـ موضوعات

 1. زیست شناخت دانشمندان شیعی(در حوزه علوم طبیعی)
 2. نقش شیعه در تکمیل ابزارهای علمی (زیجها، ابزار رصدی، ربعها، داروها، ابزارهای پزشکی و...)
 3. نقش شیعه در نظریه پردازی ها و اکتشافات علمی در حوزه علوم طبیعی
 4. نقش شیعه در تدوین کتاب­ها و دانشنامه های علمی در حوزه علوم طبیعی
 5. نقش شیعه در اصلاح نظریه­های علمی رایج در حوزه علوم طبیعی
 6. نقش شیعه در احداث ساختمان­ها و مراکز علمی(بیمارستان­ها، رصد خانه­ها، و کتابخانه­ها و..)
 7. نقش شیعه در تشریح و تفسیر آیات علمی در حوزه علوم طبیعی
 8. نقش شیعه در تبویب و تشریح روایات علمی در حوزه علوم طبیعی
 9. نقش شیعه در تأثیرگذاری بر غیر مسلمانان در حوزه علوم طبیعی
 10. نقش شیعه در فعالیت های علمی روزآمد (در حوزه علوم طبیعی سایت­ها و نرم افزارها و...)

دو ـ موضوعات خاص

الف: پزشکی

1ـ نقش اهل بیت ( در گسترش پزشکی

2ـ نقش عالمان شیعه در شکل گیری مکتب طب اسلامی

3ـ نوآوری ها و دست آوردهای پژشکی دانشمندان شیعه

4ـ نوآوری های فقهای شیعه در فقه پزشکی

5ـ شگفتی ها و اعجاز علمی در احادیث پزشکی اهل بیت (

6ـ نقش علمای شیعه در اخلاق پزشکی

 1. نقش دانشمندان شیعه در گسترش داروسازی

ب: نجوم

1ـ نقش اهل بیت ( در گسترش نجوم

2ـ نقش عالمان شیعه در توسعه نجوم

3ـ نوآوری ها و دست آوردهای نجومی دانشمندان شیعه (مثل مبحث قبله و نقش آنان دراصلاح نظریه ها مثل هیئت بطلمیوسی)

4ـ نوآوری های فقهای شیعه در مسائل نجومی (مثل نماز در فضا و قطب و. ..)

5ـ شگفتی ها و اعجازهای علمی در احادیث نجومی اهل بیت (

6ـ نقش عالمان شیعه در وقت (اوقات شرعی ـ تقویم و. ..)

ج: ریاضیات (حساب و هندسه)

ـ نقش عالمان شیعه در گسترش ریاضیات

د: شیمی (کیمیا)

ـ نقش دانشمندان شیعه در گسترش شیمی

هـ: جغرافیا

ـ نقش دانشمندان شیعه در گسترش دانش جغرافیای طبیعی

و: علوم نوپدید و دانشمندان معاصر شیعه

1ـ نقش دانشمندان شیعه در علوم نوبنیاد (هسته ای، نانو، فضانوردی، فضای مجازی و. ..)

2ـ دانشمندان برجسته معاصر شیعه (در حوزه پزشکی ـ مهندسی ـ نجوم و. ..)

تذکر: این مطلب می تواند به صورت چند مقاله منطقه ای و زبانی نگارش شود. (ایران ـ شبه قاره ـ عرب ها ـ غرب)

3ـ فعالیت های دانشمندان علوم طبیعی شیعه در عصر حاضر ( مراکز علمی ـ رشته ها ـ مجلات ـ سایت ها و. ..)

دوم: موضوعات پیشنهادی کتاب ها

1ـ پزشکان و آثار طبی شیعه (کتب ـ داروها، بیمارستان ها و. ..)

2ـ منجمان برجسته و آثار نجومی شیعه (کتب و ابزارها مثل. .... و رصدخانه ها و. ..)

3ـ ریاضی دانان و جغرافی دانان و شیمی دانان برجسته شیعه

9. علوم ادبی

 

م ادبی

 1. شخصیت های تأثیر گذار، نوآوری ها و نقدهای ادبای شیعه
 2. ادیبان و آثار ادبی شیعه در زبان فارسی
 3. ادیبان و آثار ادبی شیعه در زبان اردو ( ارجاع به کمیته مطالعات منطقه ای)
 4. فعالیت های ادبی شیعه (مراکز، رشته ها، نرم افزارها و. ..)

10. مستشرقان

الف ـ موضوعات کلی

 1. نقش ائمه شیعه (ع) در گسترش علوم مختلف اسلامی، از نگاه مستشرقان
 2. نقش عالمان شیعی در گسترش هریک از علوم اسلامی، از نگاه مستشرقان

ب ـ ریز موضوعات

 1. جایگاه علوم اسلامی در نهج البلاغه، از نگاه مستشرقان
 2. نقش شیعه در گسترش عرفان اسلامی، از نگاه هانری کربن
 3. آثار ادبی امام علی (علیه السلام)، از دیدگاه جرجی زیدان
 4. نقش امام صادق (علیه السلام) در گسترش علم شیمی (تعلیم به جابر بن حیان)، از منظر مستشرقان
 5. نقش عالمان شیعی در گسترش مهندسی و معماری مراکز مذهبی ( بویژه مساجد)، از نگاه خاورشناسان
 6. نقش عالمان شیعی در گسترش نهضت های ضد استکباری و مطرح شدن در عرصه های علوم سیاسی (با تاکید
 7. بررسی آراء گوستاو لوبن، در زمینه فرهنگ و علوم اسلامی
 8. بررسی پژوهش "اتان کلبرگ" درباره سید بن طاووس و اصول اربعمأه
 9. نقش عالمان شیعی در گسترش علم نجوم، از منظر مستشرقان
 10. نقش امام صادق % در پیشرفت علوم اسلامی از نگاه خاورشناسان
 11. نقش نخستین مکتوبات امامیه در گسترش علوم اسلامی از نگاه خاورشناسان
 12. نقش عالمان شیعه در گسترش علم رجال از نگاه خاورشناسان

13.نقش سید بن طاووس در گسترش علوم اسلامی از نگاه خاورشناسان

 1. بررسی اندیشه­های جهاد در عقاید امامیه از نگاه خاورشناسان
 2. نقش فضل بن شاذان در گسترش علوم اسلامی از منظر مستشرقان
 3. نقش انقلاب اسلامی ایران در گسترش علوم اسلامی از منظر مستشرقان
 4. نقش امام خمینی در احیاء اندیشه سیاسی جهان اسلام از منظر مستشرقان
 5. بررسی تعالیم امام محمد باقر در گسترش علوم اسلامی از منظر مستشرقان
 6. نقش مکتب علمی قم از منظر مستشرقان
 7. نقش کلینی در گسترش علوم اسلامی از منظر مستشرقان
 8. نقش علامه مجلسی در گسترش علوم اسلامی از منظر مستشرقان
 9. نقش صحیفه سجادیه در گسترش علوم اسلامی از منظر مستشرقان
 10. نقش شیخ طوسی در گسترش علوم اسلامی از منظر مستشرقان
 11. نقش شیخ صدوق در گسترش علوم اسلامی از منظر مستشرقان
 12. بررسی بازتاب کلام امامیه در علوم اسلامی از منظر مستشرقان
 13. بررسی نقش مهاجرت علمای جبل­عامل در پیشرفت علوم در دوران صفویه از نظر مستشرقان
 14. نقش صفویه در گسترش علوم اسلامی از منظر مستشرقان
 15. نقش آل بویه در گسترش علوم اسلامی از منظر مستشرقان
 16. بررسی نقش علماء شیعه در گسترش اندیشه سیاسی بر پایه فرهنگ عاشورا از نظر مستشرقان
 17. بررسی مقالات همایش شیعه در اسراییل
 18. بررسی نقش اندیشه­های امام خمینی(ره) در گسترش علوم اسلامی از دیدگاه مستشرقان
 19. بررسی نگاه میشل فوکو به نقش مذهبی، سیاسی مرجعیت شیعه در پیشرفت و تحول
 20. بررسی و نقد رویکرد مستشرقان به ساختار علوم اسلامی (با تمرکز بر نقش علمای شیعه)
 21. روش­شناسی مطالعات مستشرقان پیرامون علوم اسلامی و نقش شیعه (شیعه پژوهی)
 22. تاثیر اشعار و آثار ادبی ائمه اهل بیت در گسترش علوم ادبی از منظر مستشرقان
 23. نقش عالمان شیعی در علوم ادبی (الکساندر دیکنیش )
 24. نقش شیعیان اسماعیلی در گسترش علم عرفان از نگاه مستشرقان
 25. نقش مفسران شیعی در گسترش علوم از نگاه مستشرقان (مانند: کلود ژیلیو، ویلانت، میخاییل بارآشر، جان برتون)
 26. نقش مفسران شیعی در گسترش روشهای تفسیری از نگاه مستشرقان (مانند: کلود ژیلیو، باراشر )
 27. نقش عالمان شیعه در تاریخ تفسیر از دیدگاه مستشرقان (کلود ژیلیو،
 28. نقش شیعه در گسترش تبیین ابعاد اعجاز قرآن از دیدگاه مستشرقان (از قبیل: ریچارد سی مارتین )
 29. نقش شیعه در گسترش دانش اسباب نزول از دیدگاه مستشرقان( اندرو ریپین،
 30. نقش شیعه در گسترش دانش تاریخ قرآن از دیدگاه مستشرقان
 31. نقش شیعه در تبیین نظریه مصونیت قرآن از تحریف از دیدگاه مستشرقان ( مانند: اتان کلبرگ،
 32. نقش عالمان شیعه در گسترش دانش فقه از منظر خاورشناسان
 33. نقش امام صادق (علیه السلام) در گسترش فقه امامیه از منظر خاورشناسان
 34. نقش امام باقر (علیه السلام) در گسترش فقه امامیه از منظر خاورشناسان
 35. نقش عالمان شیعه در پیدایش فقه سیاسی از مظنر خاورشناسان
 36. بررسی بازتاب کلام امامیه در علوم اسلامی از منظر خاورشناسان ( مانند مادرلونگ و. ..)
 37. بررسی و نقد کتاب اندیشه های کلامی شیخ مفید از نگاه مارتین مک درموت
 38. بررسی بازتاب کلام شیخ مفید در اندیشه های کلامی از منظر خاورشناسان
 39. بررسی بازتاب کلام علامه حلّی در اندیشه های کلامی از منظر خاورشناسان
 40. بررسی بازتاب کلام خواجه نصیر الدین طوسی در اندیشه های کلامی از منظر خاورشناسان
 41. نقش عالمان شیعه در گسترش فلسفه اسلامی از منظر خاورشناسان
 42. نقش ابن سینا در گسترش فلسفه اسلامی از منظر خاورشناسان
 43. نقش ملاصدرا در گسترش فلسفه اسلامی از منظر خاورشناسان
 44. نقش فارابی در گسترش فلسفه اسلامی از منظر خاورشناسان
 45. نقش عالمان شیعه در گسترش معماری اسلامی از منظر خاورشناسان (مانند اولیک گرابار)
 46. نقش عالمان شیعه در فرهنگ و تمدن اسلامی از منظر خاورشناسان
 47. نقد آراء والیری در زمینه تمدن اسلامی
 48. نقش فاطمیون در گسترش هنر و معماری اسلامی از منظر خاورشناسان
 49. بررسی نقش عالمان شیعه در گسترش علوم اسلامی در دائره المعارف اسلام
 50. بررسی نقش عالمان شیعه در گسترش علوم عقلی در دائره المعارف اسلام
 51. بررسی نقش عالمان شیعه در گسترش علوم ادبی در دائره المعارف اسلام
 52. بررسی نقش عالمان شیعه در گسترش سایر علوم اسلامی در دائره المعارف اسلام
 53. بررسی نقش شیعه در گسترش علوم اسلامی در دائره المعارف اولیورلیمن
 54. بررسی نقش شیعه در گسترش علوم اسلامی در دائره المعارف لایدن
 55. بررسی نقش شیعه در گسترش علوم اسلامی در دائره المعارف آمریکانا
 56. بررسی نقش شیعه در گسترش علوم اسلامی در دائره المعارف بریتانیکا
 57. بررسی نقش شیعه در گسترش علوم اسلامی در دائره المعارف دین
 58. فعالیت های شیعه شناسی مستشرقان ( مراکز ـ شخصیت ها ـ رشته ها)
 59. منابع علوم اسلامی شیعه از منظر مستشرقان ( همچون اصول اربمأه شیعه به روایت کلبرگ و کتب حدیثی دیگر و نیز منابع تفسیری و. ..)
 60. علمای شیعه از منظر مستشرقان (مثل علامه حلّی از منظر خانم اشمیتکه و ایت الله خویی از منظر اولیورلیمن و. ..)

11. علوم انسانی

 1. نقش اهل بیت ( در اصلاح و جهت دهی مبانی و اهداف علوم انسانی
 2. نقش عالمان شیعی در اصلاح و جهت دهی مبانی و اهداف علوم انسانی
 3. گزاره های تأسیسی و ابداعی عالمان شیعی در علوم انسانی
 4. نقش شیعه در نظریه پردازی­های علمی در ساحت علوم انسانی
 5. گزارش منبع شناسی نقش عالمان شیعی در حوزه علوم انسانی
 6. وضعیت علم انسانی (اقتصاد/ مدیریت / علوم اجتماعی / سیاست و. ..)
 7. تبار و تطورات علوم انسانی
 8. دیدگاه عالمان غیرشیعه از وضعیت علم انسانی در جهان تشیع
 9. نظام مسایل و موضوعات دانش انسانی
 10. مبانی و مبادی عالمان شیعه در دانش انسانی
 11. روش شناسی عالمان شیعه در دانش علوم انسانی
 12. تأثیر و تأثر دانش انسانی
 13. مطالعه تطبیقی دانش انسانی با جهان غرب و اهل سنت
 14. ابداعات و نوآوریهای شیعه در دانش انسانی{در سطح گزاره ها، در سطح نظریه، در سطح پاردایم (مکتب)}
 15. نقش اهل بیت ( در اصلاح، جهت دهی مبانی و اهداف دانش سازمان و مدیریت
 16. نقش اهل بیت ( در اصلاح و جهت دهی مبانی و اهداف علوم اجتماعی
 17. نقش اهل بیت( در اصلاح و جهت دهی مبانی و اهداف علوم سیاسی
 18. معرفی اندیشمندان برجسته مدیریتی شیعه
 19. معرفی اندیشمندان اجتماعی برجسته شیعه
 20. معرفی اندیشمندان سیاسی برجسته شیعه
 21. مزیت های مطالعات مدیریتی شیعه بر مکاتب دیگر
 22. مزیت های مطالعات اجتماعی شیعه بر مکاتب دیگر
 23. مزیت های مطالعات سیاسی شیعه بر مکاتب دیگر
 24. تاثیر گذاری مطالعات مدیریتی عالمان شیعه برمطالعات مدیریتی دیگران
 25. تاثیر گذاری مطالعات اجتماعی عالمان شیعه برمطالعات اجتماعی دیگران
 26. تاثیر گذاری مطالعات سیاسی عالمان شیعه برمطالعات سیاسی دیگران
 27. تبارشناسی مطالعات اجتماعی عالمان شیعه
 28. تبارشناسی مطالعات سیاسی عالمان شیعه
 29. گونه شناسی (جریان/ مکاتب) مطالعات سیاسی عالمان شیعه
 30. گونه شناسی (جریان/ مکاتب) مطالعات اجتماعی عالمان شیعه
 31. جایگاه علمای شیعه در مدیریت نهادهای علمی
 32. مطالعات اجتماعی عالمان شیعه از منظر دیگران
 33. مطالعات سیاسی عالمان شیعه از منظر دیگران
 34. نقش عالمان شیعه در مدیریت دانش
 35. نقش عالمان شیعه در پیدایش و گسترش و تحول مبانی و مبادی مطالعات مدیریتی
 36. نقش عالمان شیعه در پیدایش و گسترش و تحول روش شناسی مطالعات مدیریتی
 37. نقش عالمان شیعه در پیدایش و گسترش و تحول نظام مسایل مطالعات مدیریتی
 38. نقش عالمان شیعه در پیدایش و گسترش و تحول مطالعات سیاسی در: روش شناسی مطالعات سیاسی
 39. نقش عالمان شیعه در پیدایش و گسترش و تحول مطالعات سیاسی در: مبانی و اصول دانش سیاسی
 40. نقش عالمان شیعه در پیدایش و گسترش و تحول مطالعات سیاسی در: نظام و طبقه بندی مطالعات سیاسی
 41. نقش عالمان شیعه در پیدایش و گسترش و تحول مطالعات سیاسی در: تولید گزاره های سیاسی
 42. نقش عالمان شیعه در پیدایش و گسترش و تحول مطالعات سیاسی در: تولید و ارائه نظریه های سیاسی
 43. نقش عالمان شیعه در پیدایش و گسترش و تحول مطالعات سیاسی در: تولید مکاتب سیاسی
 44. نقش عالمان شیعه در پیدایش و گسترش و تحول مطالعات جامعه شناختی در:

الف) مبانی و اصول دانش جامعه شناسی

ب) روش شناسی جامعه شناسی

ج) نظام مسایل جامعه شناسی

د) تولید گزارهای جامعه شناختی

و)تولید نظریه های جامعه شناسی

ه) تولید مکاتب جامعه شناسی

 1. فعالیت های دانشمندان علوم انسانی شیعه در عصر حاضر ( مراکز علمی ـ رشته ها ـ مجلات ـ سایت ها و. ..)

12. مطالعات منطقه ای

الف: شبه قاره هند

 1. نقش اهل بیت (ع) (سخنان، فرستاده ها و توجه ویژه آنها) در شبه قاره هند
 2. نقش امامزادگان و سادات در گسترش علوم اسلامی در شبه قاره
 3. نقش عالمان دینی مهاجر در گسترش علوم اسلامی در شبه قاره
 4. نقش دانشمندان شیعه در حوزه قرآن (تفسیر، علوم قرآن، ترجمه و. ...) در شبه قاره هند
 5. معرفی ترجمه ها و مترجمان شیعه قرآن کریم در شبه قاره هند (اردو، هندی، سندی، پشتو و.....)
 6. معرفی تفاسیر و مفسران شیعه در شبه قاره هند (عربی، فارسی، اردو، پشتو و. ....)
 7. معرفی دانشمندان علوم قرآنی شیعه در شبه قاره هند
 8. نقش عالمان شیعه شبه قاره هند در ارتقاء و گسترش روش های ترجمه قرآن کریم
 9. نقش مفسران شیعه شبه قاره هند در روش ها و گرایش های تفسیری قرآن کریم
 10. نقش دانشمندان شیعه در ترجمه های منظوم قرآن کریم
 11. نقش دانشمندان شیعه در پیدایش و گسترش علم تفسیر قرآن کریم به اردو
 12. نقش عالمان شیعه در نگارش تفاسیر موضوعی قرآن کریم
 13. نقش تفسیر نمونه در گسترش مباحث تفسیری در شبه قاره هند
 14. معرفی ترجمه های تفاسیر قرآن کریم از عربی و فارسی به اردو و. ...
 15. معرفی تفاسیر و مفسران مهم شیعه در شبه قاره همچون سید ابوالقاسم حائری و سید علی حائری ( تفسیر لوامع التنزیل)، سید علی بن دلدار علی غفران مأب ( توضیح مجید فی کلام الله حمید )، سید علی نقی نقوی (تفسیر فصل الخطاب)، سید عمار علی سونی پتی ( تفسیر عمدة البیان )، محمد حزین لاهیجی ( تفسیر لاهیجی)، سید راحت حسین گوبال پوری ( تفسیر انوار القرآن)، ابوالفیض فیضی دکنی ( تفسیر سواطع الالهام)، غلام حسین جارا ( تفسیر انوار النجف فی اسرار المصحف)، محمد حسین نجفی ( تفسیر فیضان الرحمن فی تفسیر القرآن)، شیخ محسن علی نجفی ( تفسیر الکوثر فی تفسیر القرآن)
 16. معرفی حافظان و قاریان شیعی شبه قاره هند در طول تاریخ
 17. نقش حافظان و قاریان قرآن در گسترش فرهنگ قرآنی در شبه قاره هند
 18. نقش دانشمندان قرآنی شیعه در شبه قاره همچون: ذی شان حیدر جوادی (صاحب تفسیر قرآن و ترجمه و شرح نهج البلاغه) ـ حزین لاهیجی ـ سید محمد تقی(صاحب کتاب ینابیع الانوار)
 19. معرفی حدیث و محدثین شبه قاره هند
 20. روش های فقه الحدیثی شبه قاره هند
 21. راویان حدیثی که متعلق به شبه قاره بوده اند.
 22. معرفی و نقش دانشمندان علوم حدیثی شیعه در شبه قاره(فقه الحدیث و درایه الحدیث)
 23. نقش عالمان شیعه شبه قاره در ارتقاء و گسترش دانش های حدیثی
 24. معرفی شخصیت ها و کتاب های موثر در علوم حدیث همچون: میر حامد حسین(کتاب عبقات الانوار) ـ سید دلدار علی(کتاب روضه المتقین) ـ شیخ محمد حسین نجفی(وسایل الشیعه و وافی فیض کاشانی به زبان اردو) ـ حسن امروهی(شرح و ترجمه اصول کافی به اردو) ـ مترجم من لا یحضره الفقیه به اردو ـ هارون زنگی پور(کتاب توحید الائمه) ـ ذی شان حیدر جوادی(ترجمه و شرح نهج البلاغه) ـ مفتی جعفر حسین(مترجم نهج البلاغه) ـ ناصر حسین(کتاب 44 جلدی سبائک الذهبان)
 25. معرفی شارحین نهج البلاغه
 26. معرفی شارحین صحیفه سجادیه
 27. معرفی شارحین حدیث غدیر
 28. معرفی شارحین احادیث امامت
 29. کتاب عبقات الانوار(در ردّ فصل هفتم کتاب تحفه اثنی عشریه که در ضد شیعه نوشته شده)
 30. نقش دانشمندان متکلم شیعه در شه قاره در گسترش علم کلام
 31. معرفی متکلمان برجسته شبه قاره هند شخصیت ها و خانواده های کلامی همچون:مفتی محمد حسین نجفی ـ سید علی اصغر کجوی(خانواده ای با 80 موضوع کلامی) ـ غلامحسین نجفی ـ علامه رئیس الواعظین سید کرار حسین رضوی(50 جلد کتاب کلامی) ـ حشمت الله خیر ا.. پوری ـ حافظ علی محمد و امیر حکیم الدین (فلک النجاه فی الامامه و الصلاه) ـ مولانا محمد اسماعیل دیوبندی ـ مولانا حافظ سیف الله

ب: افغانستان

 1. مرجعیت علمی اهل بیت ( در افغانستان
 2. نقش اصحاب اهل بیت ( در پیدایش و گسترش علوم اسلامی در افغانستان
 3. نقش علمی و فرهنگی حضور امام رضا(علیه السلام) در مرو بر مردم افغانستان
 4. صحابه و تابعان اهل بیت ( از افغانستان
 5. نقش دانشمندان شیعه افغانستان در حوزه قرآن (تفسیر، علوم قرآن، ترجمه و قرائت)
 6. نقش دانشمندان شیعه افغانستان در حوزه حدیث (رجال، درایه، فقه الحدیث، تاریخ حدیث، نقد الحدیث)
 7. راویان حدیث شیعه از افغانستان و نقش آنان در دانش حدیث
 8. مجالس حدیثی عالمان شیعه در بلخ تا قرن پنجم
 9. شناسایی آثار مکتوب محدثان شیعه
 10. تعامل یا روابط دوسویه محدثان شیعی افغانستان با سایر محدثان حوزه های حدیثی شیعه مانند بغداد، قم، ماوراءالنهر
 11. اصحاب شیعی ائمه( از بلخ، کابل، بُست و هرات و نقش آنان در گسترش دانش حدیث
 12. حضور چهارساله شیخ صدوق در بلخ(عوامل و زمینه ها، اساتید، شاگردان، فعالیت های علمی و فرهنگی و...)
 13. نقش دانشمندان شیعه افغانستان در حوزه فقه و اصول
 14. نقش دانشمندان شیعه افغانستان در حوزه کلام
 15. نقش دانشمندان شیعه افغانستان در حوزه علوم ادبی
 16. نقش دانشمندان شیعه افغانستان در حوزه فلسفه
 17. نقش دانشمندان شیعه افغانستان در حوزه منطق
 18. نقش دانشمندان شیعه افغانستان در حوزه اخلاق، تربیت
 19. نقش دانشمندان شیعه افغانستان در حوزه عرفان و تصوف
 20. نقش دانشمندان شیعه افغانستان در حوزه تاریخ
 21. نقش دانشمندان شیعه افغانستان در حوزه نجوم
 22. نقش دانشمندان شیعه افغانستان در حوزه طب
 23. نقش دانشمندان شیعه افغانستان در حوزه ریاضیات
 24. نقش دانشمندان شیعه افغانستان در حوزه جغرافیا
 25. نقش دانشمندان شیعه افغانستان در حوزه علوم انسانی
 26. مدرسه فلسفی و کلامی بلخ؛ مانند ابو زید بلخی، نظّام بلخی، شهید بلخی(ابوالحسن شهید بن حسین جهوادنکی بلخی)، ابوالجیش مظفر بلخی
 27. نقش شیعیان افغانستان در آفرینش و گسترش علوم اسلامی در عصر تیموریان
 28. نقش شیعیان افغانستان در آفرینش و گسترش علوم اسلامی در عصر غزنویان
 29. نقش شیعیان افغانستان در آفرینش و گسترش علوم اسلامی در دوران معاصر
 30. آثار و بناهای خاص شیعیان افغانستان
 31. نقش شیعیان در هنر، ادبیات و معماری افغانستان
 32. نقش علمی، فرهنگی و تمدنی شیعیان بلخ
 33. نقش علمی، فرهنگی و تمدنی شیعیان هرات
 34. نقش علمی، فرهنگی و تمدنی شیعیان غزنین
 35. نقش علمی، فرهنگی و تمدنی شیعیان کابل
 36. نقش علمی، فرهنگی و تمدنی شیعیان بُست
 37. نقش شاعران شیعه افغانستانی در گسترش شعر پارسی
 38. نقش رسانه ای شیعیان در گسترش علوم و معارف دینی
 39. نقش واعظان شیعه در حفظ و گسترش معارف اسلامی
 40. تاثیر فرقه های شیعی در گسترش علوم اسلامی
 41. نقش علمای مجاهد شیعه در مبارزه با فرقه های انحرافی و استعمار
 42. حوزه های علمیه و مراکز فرهنگی شیعیان افغانستان
 43. نقش زنان شیعه در گسترش علوم اسلامی
 44. نقش عالمان شیعی مهاجر در گسترش علوم اسلامی در کشورهای دیگر
 45. هنرمندان بزرگ شیعه افغانستان (خوشنویس، نقاش و...)
 46. نقش عالمان شیعی افغانستان در حوزه علمیه نجف
 47. نقش عالمان شیعی افغانستان در حوزه علمیه قم
 48. نقش عالمان شیعی افغانستان در حوزه علمیه مشهد مقدس
 49. نقش عالمان شیعی افغانستان در حوزه علمیه دمشق
 50. نقش عالمان شیعی در تاسیس مراکز علمی
 51. معرفی برخی از شخصیت های علمی شیعه از افغانستان نقش ابوخالد کابلی در علوم اسلامی ـ اباصلت هروی - ریان بن صلت هروی - نصر بن صباح بلخی در گسترش علوم. - احمد بن سهل ابوزید بلخی ـ ابوزید احمد بن سهل بلخی (در حدود ۳۲۲ قمری) جغرافی دان، ریاضی دان ـ -مقاتل بن سلیمان بلخی(مفسر)- ابوالقاسم کعبی بلخی( مفسر و دارای کتب تفسیری) - احمد بن سهل ابوزید بلخی(فیلسوف و مفسر) - ابو شقیق بلخی( عرفان) صاحب کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه. - ابوالقاسم ضحاک مزاحم بلخی( از مفسران و از اصحاب امام سجاد-ع-) - امیر حسین غوری هروی(عرفان) - معین الدین فراهی هروی (صاحب حدائق الحقایق فی کشف الاسرار و الدقائق) - ملا موسی هزاره( کشف الایات)- محمد کاظم قاری قندهاری( علوم قرآن) - ابوالمحاسن حسین بن حسن جرجانی( صاحب تفسیر گازر( جلاء الاذهان...) -شخصیت و آثار ابوریحان بیرونی - شخصیت و آثار علامه حیدر قلی خان سردار کابلی(منجم و ریاضی دان)-شخصیت و آثار آیت الله العظمی فیاض(فقیه و اصولی) -نقش سید جمال الدین افغانی در علوم اسلامی -شخصیت و آثار فیض محمد کاتب(تاریخدان) -شخصیت و آثار علامه مدرس افغانی(ادیب) -شخصیت و آثار سید سرور واعظ( صاحب مصباح الاصول)-شخصیت و آثار آخوند خراسانی(کفایه الاصول) -شخصیت و آثار آیت الله محمدی بامیانی(فقه و اصول) -شخصیت و آثار آیت الله محسنی
 52. نقش علمای شیعه در حفظ وحدت و مبارزه با استعمار و اشغالگران افغانستان

ج: سودان

1ـ نقش شیعه در تحقق تمدن اسلامی در سودان

2ـ معرفی نسخه های خطی شیعی در کتابخانه های سودان

3ـ معرفی علمای شیعه فعلی سودان

د: آذربایجان

 1. شیخ صدرا بادکوبه ای (آثار خطی در زمینه فلسفه و کلام دارد)
 2. معرفی شخصیت های علمی شیعه آذربایجان همچون: سید حسین بادکوبه ای (در زمینه فلسفه و کلام و فقه و اصول) - آیت الله محمد حسین غروی اصفهانی(کمپپانی) - آیت الله محمد امین بادکوبه ای - آیت الله عبدالکریم بادکوبه ای - آیت الله عبد الکریم بادکوبه ای
 3. دانشمندان شیعه آذربایجان در حوزه علوم طبیعی

ـ پزشکی: شیخ الاسالم حکیم زاده، آیت الله شیخ علی بادکوبه ای

ـ فیزیک، ریاضیات، نجوم: سید حسین میر موسم زاده

ـ جامعه شناسی: میرزا محمد رحیم بادکوبه ای (کتاب عزت دیروز ذلت امروز)

ـ جغرافیا: عبد الرشید ابن صالح بادکوبه ای (تلخیص الآثار)

 1. عالمان شهید آذربایجان
 2. مراکز علمی فرهنگی آذربایجان

هـ: مراکش

 1. معرفی شخصیت های شیعه مراکش همچون: ابو عبد الله شیعی (از علمای شیعی و مؤسس دولت فاطمی الجزایر) ـ پسرش معز الدین مؤسس فاطمیون مصر ـ البونی (قرن هفتم) صاحب کتاب «الشمس المعارف الکبری» در علوم غریبه ـ سید عبدالعزیزاحمد بن صدیق الحسنی الغماری المغربی ـ عبدالقادر (عارف و مجتهد )

و: لبنان

 1. نقش علمای شیعه در پیدایش، گسترش، شکوفایی و حفظ علوم اسلامی
 2. نقش علمای شیعه در مبارز ات(انحرافات، سیاسی، ضداستعمار، فرقه ها)
 3. آثار علمی دانشمندان شیعه لبنان
 4. حوزه های علمیه شیعه لبنان
 5. نقش زنان دانشمند شیعه لبنان
 6. نقش علمای شیعه مهاجر(از لبنان به سایر نقاط دنیا، از سایر نقاط دنیا به لبنان)
 7. علمای شیعه شهید لبنان
 8. صحابه و تابعان در لبنان
 9. مراکز علمی ـ فرهنگی شیعه (کتابخانه، پژوهشگاه، دانشکده، مؤسسه و نشریه) و فعالیت های مجازی و مجلات
 10. نسخ خطی شیعه در لبنان

تذکر: در مورد کشورهای دیگر اسلامی (همچون بحرین، عربستان، کویت و. ..) و غیر اسلامی (همچون ( اسپانیا، انگلستان و. ..) موضوعات مشابه موضوعات فوق قابل بررسی و ارائه مقاله است

13. احیاء آثار

الف: موضوعات

 1. معرفی نسخ خطی شیعه در ایران
 2. معرفی نسخ خطی شیعه در هند
 3. معرفی نسخ خطی شیعه در پاکستان
 4. معرفی نسخ خطی شیعه در عراق
 5. معرفی نسخ خطی شیعه در کتابخانه های اروپا و آمریکا
 6. معرفی نسخ خطی شیعه در در کشورهای دیگر

ب: کتاب های خاص قابل احیاء و نشر

 1. بَرِّ صغیر کِ اردو مطبوعات(معرفی 6500 عدد از آثار چاپ شده شیعه به زبان اردو – نویسنده: سید حسین عارف نقوی – مؤسسه بَرِّ صغیر)
 2. مطلع الانوار(شرح حال علمای امامیه هند و پاکستان مؤسسه کتاب شناسی)
 3. تذکره بی بها(شرح حال علمای امامیه در شبه قاره)
 4. تکمله و تکمله نجوم السماء، نویسنده: میرزا محمد مهدی لکنوی کشمیری)
 5. الشیعه الامامیه و نشئه العلوم الاسلامیه
 6. تاریخ شیعیان هند(فعالیت های علمی آن ها ذکر شده. نویسنده: اطهر عباس علوی
 7. تذکره مجید( شرح حال قاضی نور الله – اردو و انگلیسی)
 8. سوانح قاسمی(شرح حال سید ابوالقاسم لاهوری)
 9. تذکره ناصر المله(شرح حال ناصر حسین)
 10. قول جلی فی احوال مفتی قلی(شرح حال پدر میر حامد حسین)
 11. تجلیات(میرزا محمد هادی لکنوی کشمیری)

تذکر: کنگره امادگی دارد که از احیای آثار ارزشمند در زمینه علوم اسلامی شیعه ( در صورتی که مورد تصویب کمیته احیای آثار قرار گیرد) به صورت مناسب حمایت کند و از معرفی آثار در این زمینه استقبال می کند.

 

14. کمیته بانوان

 1. نقش حضرت زهرا(سلام الله علیها) در گسترش علوم اسلامی ( تفسیر ـ حدیث و. ..)
 2. نقش بانوان صحابه پیامبر و ائمه در گسترش علوم اسلامی
 3. نقش بانوان شیعه در مبارزه با انحرافات
 4. نقش بانوان شیعه در تحولات سیاسی و اجتماعی و تمدن سازی
 5. بانوان مفسر شیعه
 6. بانوان محدث شیعه
 7. بانوان متکلم شیعه
 8. بانوان فیلسوف شیعه
 9. بانوان دانشمند شهید شیعه
 10. نقش شخصیت های علمی بانوان شیعه در گسترش هر یک از علوم اسلامی
 11. نقش بانوان شیعه در مبارزه با فیمینیسم
 12. فعالیت های علمی بانوان شیعه در عصر حاضر (مراکز علمی ـ رشته ها ـ مجلات ـ سایت ها و. ..)
 13. بانوان دانشمند شیعه در کشورهای هند، پاکستان، عراق، افغانستان و. ..

 

کلمات کليدي:
ارسال نظر