اهداف کنگره
تاریخ انتشار : 1396/2/4
بازدید : 3335

1ـ اثبات مرجعیت علمی اهل بیت(علیه السلام)در جهان اسلام

2ـ تبیین نقش اهل بیت(علیه السلام) و پیروان آنها در پیدایش و گسترش علوم

3ـ تبیین نقش دانشمندان شیعه در پیدایش و گسترش علوم

4ـ تبیین نقش علمای شیعه در شکوفایی تمدن اسلامی

کلمات کليدي:
ارسال نظر