شرایط عضویت

نکات قابل توجه:

  1. الف - عضویت در سایت برای کسانی است که قصد ارسال مقاله برای کنگره را دارند.
  2. ب- بعد از عضویت وارد مرحله دوم شوید (ورود به صفحه شخصی) و نیاز نیست ایمیل خود را بررسی کنید.
  3. ج- در صورت بروز مشکل فنی در عضویت با شماره تلفن 09354015660 تماس بگیرید

مدیریت پایگاه 

عضویت