نقش شیعه در پیدایش علوم اسلامی همواره باید بیان شود
تاریخ انتشار : 1397/2/21
بازدید : 1131
زمان انتشار : 12:08:00

یکی از اندیشمندان اسلامی کشور اندونزی گفت: نقش شیعیان در پیدایش و گسترش علوم اسلامی باید همواره بیان شده تا دنیا با این نقش آشنا شود.

مومن محمد از اندیشمندان کشور اندونزی در گفتگو با ستاد خبری کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، با اشاره به برگزاری این کنگره گفت: این برنامه در راستای معرفی علوم اهل بیت(ع) موثر است و می تواند نقش شیعه را در گسترش علوم اسلامی معرفی کند.

وی بیان داشت: دعاها و مناجات بسیاری وجود دارد و از سوی دیگر آثار علمی زیادی را داریم که باید اینها معرفی شوند چرا که دشمنان اجازه نمی دهند شیعه مطرح شود.

این اندیشمند جهان اسلام گفت: نقش شیعه در هدایت بشر در همه زمینه ها وجود دارد و این امری است که بر کسی پوشیده نبوده و باید همواره اطلاع رسانی شود.

ارسال نظر