تلاش دشمنان برای جلوگیری از معرفی آثار شیعه
تاریخ انتشار : 1397/2/21
بازدید : 1014
زمان انتشار : 12:05:00

یکی از علمای کشور افغانستان با اشاره به تلاش دشمنان برای جلوگیری از آثار شیعه، کنگره نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی را در معرفی آثار شیعه مهم ارزیابی کرد.

به گزارش ستاد خبری کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، یوسف علی زکی از علمای کشور افغانستان با اشاره به برگزاری کنگره گفت: قطعا برگزاری چنین کنگره هایی به نفع جهان اسلام بوده و موجب می شود تا همگان با دستاوردهای شیعه و مسلمانان آشنا شوند.

وی تصریح کرد: دشمنان امروزه با همه توان می کوشند تا اجازه ندهند شیعه در دنیا معرفی شود و آثار علمی شیعیان به گوش جهانیان برسد که باید هوشیار بوده و اجازه نداد.

یوسف علی زکی تصریح کرد: اینکه کنگره با اشرافیت مرجعیت جهان تشیع برگزار می شود، نشان دهنده نگاه بارز و وسیع ایشان است که باید همواره در معرفی جایگاه شیعیان بکوشیم.

ارسال نظر