جامعه اسلامی باید در راستای وحدت بکوشد
تاریخ انتشار : 1397/2/21
بازدید : 1123
زمان انتشار : 12:00:00

ماموستا نذیر احمد سلامی در گفتگو با ستاد خبری کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، با اشاره به برگزاری اهمین این کنگره گفت: این کنگره در ارتباط با معرفی نقش تشییع در گسترش اسلام و خدمت به اسلام است که نقش بسیار مهم و اساسی دارد.

وی با اشاره به خدمات شیعه عنوان داشت: تردیدی نیست که این خدمات اگر معرفی و این آثار در جهان اسلام بیان شوند می تواند نقش موثری داشته و پاسخی به دشمنان باشد.

این عالم اهل تسنن بلوچستان گفت: این کنگره همچنین می تواند نقش موثری در وحدت دنیای اسلام داشته باشد، امروزه دنیای اسلامی دارای مشکلات بسیاری است و دشمنان با همه توان در راستای تفرقه تلاش می کنند.

ماموستا نذیر احمد سلامی تصریح کرد: این کنگره گامی بر وحدت بیشتر است و انشالله اگر ادامه داشته باشد موجب رضایت امت اسلامی خواهد بود.

ارسال نظر