لزوم معرفی آثار علمی شیعه
تاریخ انتشار : 1397/2/21
بازدید : 1042
زمان انتشار : 11:40:00

اندیشمند اسلامی کشور تایلند بر لزوم معرفی آثار علمی شیعه به جهانیان تاکید کرد.

اندیشمند اسلامی کشور تایلند با اشاره به برگزاری کنگره نقش شیعه بیان داشت: همانگونه که آیت الله مکارم شیرازی فرمودند، سال هاست که آثار علمی شیعه و کتب آنها مخفی مانده و دشمنان اجازه ندادند که این آثار نمایان شود که برگزاری این کنگره در نمایان کردن این امر مهم است.

به گزارش ستاد خبری کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، صالح قاسمی از اندیشمندان کشور تایلند با اشاره به برگزاری این کنگره گفت: برگزاری چنین کنگره هایی موجب می شود تا علوم اسلامی به درستی در اختیار مردم قرار گرفته و آنها بتوانند از آن استفاده کنند.

وی بیان داشت: همانگونه که آیت الله مکارم شیرازی فرمودند، سال هاست آثار علمی شیعه و کتب آنها مخفی مانده و دشمنان اجازه ندادند که این آثار نمایان شود که برگزاری این کنگره در نمایان کردن این امر مهم است.

این اندیشمند اسلامی کشور تایلند ابراز داشت: علمای دیگر کشورها نیز در این زمینه نقش مهمی دارند و با توجه به اینکه شاهد نزول جایگاه عربستان هستیم، باید علمای جهان اسلام از این موقعیت استفاده کرده و در گسترش علوم اسلامی بکوشند.

ارسال نظر