نقش دانشمندان شیعه در گسترش طب بی نظیر بود
تاریخ انتشار : 1397/2/21
بازدید : 839
زمان انتشار : 09:41:00

به گزارش ستاد خبری کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، غلامرضا نورمحمدی در کمیسیون علوم طبیعی با اشاره به گستره روایات در زمینه مکتب طب اسلامی اظهار کرد: روایات در زمینه آموزه های پزشکی در منابع شیعی بسیار بیشتر از منابع اهل سنت است؛ اهل سنت در این زمینه فقط به احادیث نبوی تکیه می کنند.

وی با بیان اینکه از سوی عالمان شیعه کمک شایانی به رشد طب شده است، اظهار داشت: قطعا تاریخ علوم را باید از قرن دوم بررسی کنیم تا نتیجه گیری کنیم که نقش دانشمندان شیعه در گسترش طب بی نظیر بوده است و بسیاری از بخش های طب در زمینه درمان و ابزار وامدار دانشمندان شیعه است.

پژوهشگر علوم پزشکی افزود: دانشمندان معاصر شیعه ایرانی و غیر ایرانی نقش زیادی در زمینه نوآوری طب داشتند.

نورمحمدی با اشاره به روایات طبی در منابع شیعه اظهار کرد: کتاب طب یکی از کتاب های مستقل تدوین شده توسط عالمان شیعی است، البه بخش طب در ادامه از کتاب های فقهی حذف شد، دانشمندان شیعه در بخش های مختلف طب فعالیت داشتند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به دنبال جبران کمبود و خلا در زمینه تدوین نقش دانشمندان در زمینه طب هستیم.

ارسال نظر