کنگره نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی در معرفی کتب شیعه موثر است
تاریخ انتشار : 1397/2/20
بازدید : 896
زمان انتشار : 16:51:00

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: کنگره نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی سبب معرفی کتب شیعه به جهان اسلام می شود.

آیت الله مرتضی مقتدایی در گفتگو با ستاد خبری کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، با اشاره به برگزاری کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی گفت: این کنگره به ابتکار آیت الله مکارم شیرازی تاسیس و تشکیل شده و انصافا جای این کنگره خالی بود.

وی اظهار داشت: این کنگره موجب می شود که کتب شیعه معرفی شده و از سوی دیگر از این علوم که زحمت کشیده و به ابتکار بزرگان ، پایه ریزی و تدوین شده است، استفاده شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: کنگره نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی در احیای اسلام و پیشرفت علوم اسلامی در بین جامعه و به خصوص جامعه دانشگاهی موثر است و موجب استفاده آنها خواهد شد.

ارسال نظر