نقش موثر ایران در گسترش علوم اسلامی
تاریخ انتشار : 1397/2/20
بازدید : 842
زمان انتشار : 16:35:00

تاراس چرنینکو از اسلام شناسان کشور روسیه در گفتگو با ستاد خبری کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، با اشاره به اهمیت برگزاری کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی گفت: یکی از موضوعات مهم و اساسی که نباید از آن عبور کنیم، پاسخ دادن به توطئه های دشمنان است و بدانیم که برگزاری این همایش ها در این زمینه موثر خواهد بود.

وی افزود: وحدت مسلمین و عدالت و شریعت رسول الله(ص) خیلی مهم است و باید بدانیم که همگان در گسترش وحدت اسلامی نقش دارند.

این اسلام شناس کشور روسیه با بیان اینکه شیعه جعفری دارای گنجینه گسترده است که به عنوان میراث مطرح است، ابراز داشت: از این رو نقش ایران و مراجع شیعه و مقام معظم رهبری در گسترش علوم اسلامی باید همواره مورد توجه باشد.

تاراس چرنینکو بیان داشت: چهره واقعی اسلام را می توان با علوم اساسی و ایستادن در برابر جنیش های افراطی معرفی کرد که باید در این زمینه کوشید.

ارسال نظر