30 آذرماه پایان مهلت ارسال مقالات و کتب سفارشی کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی
تاریخ انتشار : 1396/9/21
بازدید : 3633
زمان انتشار : 19:08:00

بنابر مصوبه جلسه شورای علمی و نیز شورای راهبردی کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی فرصت ارسال مقالات و کتب سفارشی باقیمانده کنگره حداکثر تا پایان آذر ۱۳۹۶ خواهد بود واین زمان به هیچ وجه تمدید نمی شود.

کلمات کليدي:
ارسال نظر