منابع
4 مورد ( از 1 تا 4)
بازدید : 3769
تاریخ درج : 1396/2/16
منشور علمی کنگره با تلاش دبیرخانه کنگره تهیه شده است که حاوی اطلاعات کامل و جامع درباره اهداف و سیاست ها و نیز ساختار و اعضای کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی است. این منشور در...
بازدید : 2371
تاریخ درج : 1396/2/4
این دو جلد کتاب منبع شناسی طی 4 ماه گذشته آماده و پنج شنبه 28 بهمن 1395 رونمایی می شود. نویسنده: دکتر اکبر محمودی ناشر: کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی در این جلد می خوانیم:...
بازدید : 2575
تاریخ درج : 1396/2/4
نویسنده: دکتر اکبر محمودی ناشر: کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی در این جلد می خوانیم: کتابشناسی عام وخاص پایان نامه ها و مقالات علوم شیعه در حوزه های قرآن - حدیث - فقه - ا...
بازدید : 3392
تاریخ درج : 1396/2/4