خبر
196 مورد ( از 161 تا 180)
پیش‌نشست بیست و پنجم کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، در روز دو شنبه، اول خرداد سال 1396 شمسی، از ساعت 9 تا 10 و 30 دقیقه، در حوزه علمیه خواهران کریمه اهل بیت (علیهم السلا...
بازدید : 1305
تاریخ درج : 1396/3/1
پیش‌نشست بیست و چهارم کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، در روز یک شنبه، 31 اردی بهشت سال 1396 شمسی، در پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی در شهر مقدس قم، از ساعت 11 تا 13 با حض...
بازدید : 1441
تاریخ درج : 1396/3/1
پیش‌نشست بیست و سوم کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، در روز سه شنبه، 19 اردی بهشت سال 1396 شمسی، از ساعت 11 تا 13 در دانشکده علوم و معارف قرآن کریم در شهر شیراز، برگزار شد...
بازدید : 1542
تاریخ درج : 1396/3/1
جلسه دیدار معاون علمی کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی با رئیس دانشکده اهل بیت (علیهم السلام) در دانشگاه اصفهان، در روز شنبه، 23 اردی بهشت سال 1396 شمسی، در محل دانشگاه اصفهان، ...
بازدید : 821
تاریخ درج : 1396/2/26
جلسه معاون علمی کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی با معاونین و اساتید دانشگاه معارف قرآن و عترت (علیهم السلام) در شهر اصفهان، در روز شنبه، 23 اردی بهشت سال 1396 شمسی، در ساعت 10 ...
بازدید : 1202
تاریخ درج : 1396/2/26
پیش‌نشست بیست و دوم کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی در روز شنبه، 23 اردی بهشت سال 1396 شمسی، از ساعت 11 و 30 دقیقه تا 13 در دانشکده اهل بیت (علیهم السلام) در دانشگاه اصفها...
بازدید : 1464
تاریخ درج : 1396/2/26
پیش‌نشست بیست و یکم کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی در روز شنبه، 23 اردی بهشت سال 1396 شمسی از ساعت 10 تا 11 و 30 دقیقه در دانشگاه معارف قرآن و عترت (علیهم السلام) در شهر ...
بازدید : 1403
تاریخ درج : 1396/2/26
سومین کارگاه مقاله‌نویسی کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، در روز پنج شنبه، 21 اردی بهشت 1396 شمسی، در آستانه نیمه شعبان، از ساعت 7 تا 16 در حوزه علمیه امام کاظم (علیه السل...
بازدید : 1661
تاریخ درج : 1396/2/23
پیش‌نشست بیستم کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، در روز سه شنبه، 19 اردی بهشت سال 1396 شمسی، در دانشگاه قرآن و حدیث، شعبه قم، ساعت 11 و 30 دقیقه تا 12 و 30 دقیقه برگزار شد....
بازدید : 1483
تاریخ درج : 1396/2/23
در جلسه سالیانه اساتید حوزه علمیه اصفهان، منشور علمی کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، پخش شد. این جلسه، در روز چهار شنبه، سیزدهم اردی بهشت سال 1396 شمسی، در مدرسه علمیه صدر در ...
بازدید : 1319
تاریخ درج : 1396/2/16
دو جلسه پیرامون کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، در روز چهار شنبه، سیزدهم اردی بهشت سال 1396 شمسی، در دفتر امام جمعه محترم اصفهان: حضرت آیت الله طباطبایی نژاد (زید عزه) ...
بازدید : 381
تاریخ درج : 1396/2/14
پیش‌نشست نوزدهم کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، در روز چهار شنبه، سیزدهم اردی بهشت سال 1396 شمسی، ساعت 17 در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران اصفهان، ...
بازدید : 1025
تاریخ درج : 1396/2/14
پیش‌نشست هجدهم کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، در روز چهار شنبه، سیزدهم اردی بهشت سال 1396 شمسی، ساعت11 و 30 دقیقه در جامعة المصطفی العالمیه، واحد اصفهان...
بازدید : 1171
تاریخ درج : 1396/2/14
پیش‌نشست هفدهم کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، در روز چهار شنبه، سیزدهم اردی بهشت سال 1396 شمسی، ساعت 8 در دانشکده علامه مجلسی (قدس سره) ...
بازدید : 1018
تاریخ درج : 1396/2/14
پیش‌نشست شانزدهم کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، در روز پنچ شنبه، هفتم اردی بهشت سال 1396 شمسی، در محل جامعة المصطفی العالمیه در شهر داکا ...
بازدید : 1130
تاریخ درج : 1396/2/9
پیش نشست پانزدهم کنگره نقش شیعه در پیدایش وگسترش علوم اسلامی دوشنبه چهارم اردیبهشت 96 در مشهد در دانشگاه علوم اسلامی رضوی ...
بازدید : 1095
تاریخ درج : 1396/2/9
پيش‌نشست چهاردهم کنگره نقش شيعه در پيدايش وگسترش علوم اسلامي دوشنبه چهارم ارديبهشت 96 در مشهد در موسسه آموزشي وپژوهشي امام سجاد (عليه السلام) ...
بازدید : 1096
تاریخ درج : 1396/2/9
پیش نشست سیزدهم کنگره نقش شیعه در پیدایش وگسترش علوم اسلامی دوشنبه چهارم اردیبهشت 96 در مشهد ...
بازدید : 1080
تاریخ درج : 1396/2/9
پیش‌نشست دوازدهم کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی در روز یک شنبه، سوم اردی بهشت سال 1396 شمسی، در شهر داکا پایتخت بنگلادش، ...
بازدید : 1046
تاریخ درج : 1396/2/9
پیش‌نشست دهم کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، در روز یک شنبه، سوم اردی بهشت سال 1396 شمسی، در تحصیلات تکمیلی جامعة المصطفی العالمیه در شهر مقدس مشهد،...
بازدید : 993
تاریخ درج : 1396/2/4