تقویم و زمان بندی
تاریخ انتشار : 1396/2/4
بازدید : 1962

زمان برگزاری کنگره: اردیبهشت 1397

مهلت ارسال چکیده مقالات: حداکثر تا 31 اردیبهشت 1396 (تا پایان تیر 96 تمدید شد)

مهلت ارسال اصل مقالات: حداکثر تا اول شهریور 1396

کلمات کليدي:
ارسال نظر