تمدید مهلت ارسال چکیده مقاله
تمدید ارسال چکیده مقاله تا پایان خرداد 96
تاریخ انتشار : 1396/3/1
بازدید : 1717
زمان انتشار : 21:55:00

با توجه به استقبال زیاد پژوهشگران و تقاضای محققین ، ارسال چکیده مقالات کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی به مدت یک ماه و تا تاریخ 31/ 03/ 1396 تمدید شد.

ارسال نظر