برگزاری پیش‌نشست بیست و چهارم کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی
تاریخ انتشار : 1396/3/1
بازدید : 776
زمان انتشار : 18:06:00

پیش‌نشست بیست و چهارم کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، در روز یک شنبه، 31 اردی بهشت سال 1396 شمسی، در پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی در شهر مقدس قم، از ساعت 11 تا 13 با حضور محققان آن مرکز برگزار شد. در این جلسه، استاد داوودی در مورد مباحث مستحدثه شیعه و استاد موسوی و استاد یوسفی در مورد مباحث مستحدثه اقتصادی و شیعه سخنرانی کردند و استاد محمد علی رضایی اصفهانی هم توضیحاتی در مورد اهداف و ویژگی‌های کنگره صحبت کردند.

 

پیش نشست 24 (1).jpgپیش نشست 24 (2).jpg

ارسال نظر