اطلاعیه در خصوص آثار ارسالی
تاریخ انتشار : 1397/2/27
بازدید : 117
زمان انتشار : 12:21:00

کسانی که به هر دلیل اشکال به اسامی آثار یا موارد دیگر مقالات و کتب کنگره دارند لطفا به ایمیل info_fa@shia-congress.com مورد خود را ارسال کنند تا بررسی گردد و پاسخ داده شود.

ارسال نظر