جلسه ی برنامه ریزی پنل‌های کنگره در20 فروردین تشکیل و پنل های زیر تصویب شد
تاریخ انتشار : 1397/1/26
بازدید : 334
زمان انتشار : 13:01:00

به اطلاع می رساند طی سی و یکمین جلسه شورای علمی با حضور حجج‌اسلام اساتید محترم آقايان : جزائری، گرجیان، تحیّری، اسکندرلو، داودی، رضایی اصفهانی، جبرئیلی، موسوی نسب، زمانی مسترحمی، شیرافکن، الویری، مختاری، مسعودی، علوی مهر، دشتی، محمودی، موحدی‌پور، خوشخو، سرکار خانم فقیهی با موضوع برنامه ریزی پنل‌های کنگره در20 فروردین تشکیل و پنلها به شرح ذیل تصویب شد:

1. «قرآن و حدیث» به مدیریت: حجج اسلام مسعودی و علوی‌مهر
2. «فقه واصول» به مدیریت: حجت الاسلام والمسلمین آقای داودی
3. «بانوان» به مدیریت: سرکار خانم دکتر فقیهی
4. «ادبیات» به مدیریت: حجت الاسلام آقای شیرافکن
5. «کلام و علوم عقلی» به مدیریت: حجج اسلام آقایان خسروپناه و جبرئیلی
6. «اخلاق، تربیت و عرفان» به مدیریت: حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر گرجیان
7. «تاریخ و مستشرقان» به مدیریت: حجج اسلام آقایان دکتر الویری و دکتر اسکندرلو
8. «علوم طبیعی و انسانی» به مدیریت: حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جزائری
9. «منطقه‌ای» به مدیریت: حجج اسلام آقایان دشتی و تحیری

ارسال نظر