گزارش آمار چکیده و مقالات واصله به کنگره
تاریخ انتشار : 1396/7/5
بازدید : 1237
زمان انتشار : 18:06:00

مجموع چکیده و اصل مقالات واصله به کنگره نقش شیعه تا تاریخ اول مهر 1396 برابر با 1460 مورد بوده است که 527 مورد آن اصل مقالات بوده است. با توجه به اتمام زمان ارسال اصل مقالات کنگره محققانی که قبلاً چکیده مقاله خود را ارسال کرده و مورد پذیرش کنگره قرار گرفته است هر چه سریع تر نسبت به ارسال اصل مقاله خود از طریق سایت و کانال تلگرامی و یا ایمیل کنگره اقدام کنند. 

ارسال نظر