مجلات همکار با کنگره نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی
تاریخ انتشار : 1396/4/17
بازدید : 1658
زمان انتشار : 18:35:00

مجلات همکار با کنگره (براي نشر مقالات در يک شماره خاص)

الف: مجلات علمي پژوهشي

1ـ مجله شيعه شناسي (مؤسسه شيعه شناسي ) ـ علمي پژوهشي

2ـ مجله قرآن و فقه و حقوق اسلامي (انجمن فقه و حقوق حوزه) ـ علمي پژوهشي

3ـ مجله مطالعات تاريخي جهان اسلام  (جامعه المصطفي العالميه) ـ علمي پژوهشي

4ـ مجله مطالعات تفسيري ( دانشگاه معارف) ـ علمي پژوهشي

5ـ مجله تاريخ اسلام ( دانشگاه باقر العلوم)ـ علمی پژوهشی

6ـ شیعه پژوهی ( دانشگاه ادیان) ـ علمی پژوهشی

7ـ جستارهای فقهی و اصولی (دفتر تبلیغات مشهد) ـ علمی پژوهشی

 8ـ تاریخ اسلام در آینه پژوهش (مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ) ـ علمی پژوهشی

۹_ آموزه های قرآنی (دانشگاه علوم اسلامی رضوی)_ علمی پژوهشی

۱۰_ پژوهش های نهج البلاغه (بنیاد بین المللی نهج البلاغه) _ علمی پژوهشی

۱۱_ حدیث پژوهی (دانشگاه کاشان) _ علمی پژوهشی

12ـ علوم حدیث (دانشگاه قرآن و حدیث) ـ علمی پژوهشی

13ـ قبسات (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) ـ علمی پژوهشی

14ـ حقوق اسلامی (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) ـ علمی پژوهشی

15ـ اقتصاد اسلامی (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) ـ علمی پژوهشی

ب: مجلات علمي ترويجي:

1ـ مجله سخن تاريخ ـ جامعه المصطفي العالميه ـ علمي ترويجي

2ـ مجله قرآن و علوم ـ جامعه المصطفي العالميه ـ علمي ترويجي

3ـ مجله قرآن پژوهي خاورشناسان ـ جامعه المصطفي العالميه ـ علمي ترويجي

4ـ مجله قرائت پژوهی ـ جامعه المصفطفی ـ علمی ترویجی

5ـ پژوهش نامه حکمت و فلسفه اسلامی ـ جامعه المصطفی ـ علمی ترویجی

ج: مجلات تخصصي

1ـ مجله سيره پژوهي اهل بيت (ع) ـ دفتر تبليغات اسلامي ـ تخصصي

2ـ علوم حدیث تطبيقی ـ جامعه المصطفي العالميه ـ تخصصي

 

 

قرآن فقه حقوق اسلامی.jpgمطالعات تاریخی جهان اسلام.jpgمطالعات تفسیری.jpgشیعه شناسی.jpgسخن تاریخ.jpgقرآن و علم.jpgقرآن پژوهی خاورشناسان.jpgقرائت پژوهی 2.jpgسیره پژوهی اهل بیت.jpgعلوم حدیث تطبیقی.jpg

شیعه پژوهی دانشگاه ادیان.jpgفصلنامه تاریخ اسلام دانشگاه باقرالعلوم.jpg

مجله جستارهای فقهی و اصولی شیعه.jpg

تاریخ اسلام در آینه پژوهش.jpg

434225121_48342.jpg

 

434331305_63079.jpg

IMG_20170906_120821.jpg

حکمت و فلسفه.jpgعلوم حدیث.jpg

1-1.jpeg8-1.jpg41508145541.jpg

ارسال نظر