تمدید مهلت ارسال چکیده مقاله (دومین بار)
تمدید تا پایان تیر 96
تاریخ انتشار : 1396/3/31
بازدید : 2769
زمان انتشار : 17:45:00

با توجه به استقبال گسترده (رسیدن بیش از 600 چکیده و مقاله) و درخواست مکرر اشخاص و سازمان‌ها از داخل و خارج از کشور، مهلت ارسال چکیده مقالات کنگره تا آخر ماه تیر سال 1396 شمسی تمدید شد. همچنین مهلت ارسال اصل مقالات تا اول شهریور سال 1396 شمسی خواهد بود.

ارسال نظر